Usnesení č. 15-132/2022 RM projednala návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se mění vyhláška č. 2/2009, o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Mníšek pod Brdy, a kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2009, o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Mníšek pod Brdy, a postupuje jej k projednání do ZM. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 132 z 11.4.2022
Zveřejněno dne: 14.04.22 19:02:42