Usnesení č. 15-134/2022 RM souhlasí s pověřením společnosti KAROLAS Legal s.r.o., advokátní kancelář jako zástupce zadavatele pro vypsání veřejné zakázky: “Oprava komunikace Mníšek pod Brdy – Stříbrná Lhota, I. etapa – SO 101 – Lhotecká, úsek BUS” ve zjednodušeném podlimitním řízení. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 134 z 2.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:47:03