Usnesení č. 15-136/2022 RM souhlasí s návrhem a uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi městem Mníšek pod Brdy a žadatelem T.P. k pozemku parc.č. 1726/1 v k.ú. MpB. Kapacita jednotlivých přípojek na vodovod a kanalizaci je stanovena vždy pro 4 osoby s maximální spotřebou pitné vody a maximálním množství odpadních vod 144 m3 za rok. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 136 ze 16.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 12:08:21