Usnesení č. 15-139/2022 RM souhlasí se stavebními úpravami a s rozšířením BJ č.p. 563/2 na pozemku parc.č. 1805 v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky 1.SčV – nepřekročení nasmlouvaného množství pitné vody a nasmlouvaného množství odpadních vod. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 139 z 13.6.2022
Zveřejněno dne: 21.06.22 11:16:39