Usnesení č. 15/14/2021 Zastupitelstvo města bere na vědomí Analýzu odpadového hospodářství a pověřuje starostku jednáním o společné odpadové strategii s okolními obcemi a regiony. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO — PRO — Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová — PRO PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 16. Projekt Sanace Bažantnice Starostka představila zpracovaný projekt Sanace – Mníšek pod Brdy – Halda, Bažantnice a okolí. Projekt má být vložen jako vklad města do základního kapitálu společnosti Mníšecká servisní, s.r.o., která jej dále využije pro ekologickou sanaci. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení.

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 14_17.3. a 29.3.2021
Zveřejněno dne: 07.04.21 20:05:51