Usnesení č. 15/15/2021 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Strana 8 (celkem 22) 7. Účetní závěrka a závěrečný účet města za rok 2020 Zastupitelstvu města byla předložena účetní závěrka za rok 2020 a podrobně zpracovaný závěrečný účet města za rok 2020. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 15_16.6.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 26.06.21 17:20:12