Usnesení č. 15/16/2021 Zastupitelstvo města schvaluje transferovou dotaci na základě Rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace Zjednodušené projekty – „ŠABLONY“ pro ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy ve výši 1.507.913 Kč. PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy

Hlasování: PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 16_22.9.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 01.10.21 09:17:02