Usnesení č. 15/17/2021 Zastupitelstvo města schvaluje cenu pro vodné 50,11 Kč/m3 bez DPH, tj. 55,12 Kč/m3 vč. DPH a pro stočné 39,84 Kč/m3 bez DPH, tj. 43,82 Kč včetně DPH. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO — Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Zastupitelka Kotoučová se vrátila. Přítomno 15 zastupitelů. 8. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací Předložen návrh 1.SčV, a.s. na aktualizaci plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací. Dle návrhu výše finančních prostředků zajišťovaných na obnovu vodovodů a kanalizací činí: pro rok 2021: 8,22 mil. Kč bez DPH pro rok 2022: 7,75 mil. Kč bez DPH Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56