Usnesení č. 15/18/2022 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022.

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 18_26.1.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 27.04.22 12:40:18