Usnesení č. 15-66/2020 RM souhlasí se stavbou nové tlakové kanalizační přípojky a s připojením RD (č.p. 651) na pozemku parc.č. 66 v k.ú. Rymaně na stávající tlakový kanalizační řad vedený v pozemku parc.č. 6/7, k.ú. Rymaně za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městem Mníšek pod Brdy a vlastníky pozemku parc.č. 66 P. M. a F. M. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 Usnesení Rady města Mníšek pod Brdy Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy, č. 66 konaného dne 24. 8. 2020 – anonymizováno

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení Rady města Mníšek pod Brdy Strana 3 (celkem 4) Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy, č.

Zdroj: Usnesení RM č. 66 z 24.8.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 31.08.20 08:32:13