Usnesení č. 15-69/2020 RM bere na vědomí návrh RO č. 18/2020 a postupuje ho k projednání do ZM. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 OKS

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 69 z 21.9.2020-anonymizováno-na ÚD
Zveřejněno dne: 29.09.20 10:32:41