Usnesení č. 15-71/2020 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě „Optické připojení lokality Za Rybníky, Mníšek pod Brdy“ mezi stranami Město Mníšek pod Brdy na straně jako „Závazný“ a Družstvo EUROSIGNAL zastoupené Pavlem Ježdíkem na straně jako „Oprávněný“. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 Zápis Rady města Mníšek pod Brdy USNESENÍ z jednání Rady města Mníšku pod Brdy, č. 71 konaného dne 5.10. 2020

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: USNESENÍ z jednání Rady města Mníšku pod Brdy, č.

Zdroj: Usnesení RM č. 71 z 5.10.2020
Zveřejněno dne: 09.10.20 13:51:59