Usnesení č. 15-72/2020 RM schvaluje přerušení činnosti školní družiny v ZŠ Komenského 886 v době podzimních prázdnin v termínu 26.-27.10 a 29.-30.10. a v době zimních prázdnin v době 23.12. a 28.-31.12.2020. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 72 z 19.10.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 26.10.20 11:04:44