Usnesení č. 15-74/2020 RM schvaluje předložené nabídky na živé vysílání ve dnech 29.11.2020 (Adventní koncert) a 5.12.2020 (prezentace Knoflíkového trhu). PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 74 z 2.11.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 09.11.20 16:05:31