Usnesení č. 15-79/2020 RM souhlasí, aby ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 přijala darem notebook Lenovo B 50-50 v hodnotě 2 500 Kč od . PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 79 z 30.11.2020
Zveřejněno dne: 07.12.20 17:23:29