Usnesení č. 15-81/2020 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu nebytových prostor v městském kulturním středisku mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní …………………………… za účelem využití jako výtvarný ateliér spojený s výtvarným kroužkem pro děti za 250 Kč měsíčně. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 81 ze 14.12.2020
Zveřejněno dne: 21.12.20 16:13:53