Usnesení č. 15-83/2021 RM souhlasí se stavbou – opravy železničních propustků v obvodu SMT Praha na pozemku parc.č. 2923/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví ČR, Správy železnic, státní organizace, na železniční trati 1721 Dobříš – Vrané nad Vltavou: Propustek v km 13,115 (SO 02.01), propustek v km 13,272 (SO 02.02), propustek v km 13,871 (SO 02.03) PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 83_11.1.2021
Zveřejněno dne: 18.01.21 09:33:33