Usnesení č. 15-94/2021 RM souhlasí se stavebními úpravami rodinného domu č.p. 1166 v Mníšku pod Brdy, část Rymaně na pozemcích parc.č. 407/58, 407/11, 407/21, k.ú. Rymaně. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 94_19.4.2021
Zveřejněno dne: 23.04.21 07:20:20