Usnesení č. 15-96/2021 RM bere na vědomí situaci veřejného prostranství – sportoviště v lokalitě Madlenky a pověřuje starostku dalším jednáním s vlastníky pozemku. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 96_3.5.2021
Zveřejněno dne: 07.05.21 10:11:27