Usnesení č. 15-98/2021 RM bere na vědomí zprávu o provozování vodohospodářského majetku ve městě Mníšek pod Brdy za rok 2020 vypracovanou 1.SčV, a.s. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 98_17.5.2021
Zveřejněno dne: 24.05.21 13:31:40