Usnesení č. 16-103/2021 RM byla seznámena s předloženým technickým návrhem rekonstrukce komunikací v lokalitě “Na Kvíkalce”. RM pověřuje OSMI přípravou výběrového řízení na zhotovitele dokumentace pro zadání stavby. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 103_28.6.2021
Zveřejněno dne: 02.07.21 10:51:11