Usnesení č. 16-112/2021 RM pověřuje silničně správní úřad řešením bodu 3 a bodu 5 ze Zápisu z jednání Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality č. 4 ze dne 9. 9. 2021. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 112 ze 4.10.2021
Zveřejněno dne: 11.10.21 12:36:54