Usnesení č. 16-117/2021 RM schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky města č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a postupuje návrh do ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 117 z 29.11.2021
Zveřejněno dne: 07.12.21 07:48:58