Usnesení č. 16-119/2021 RM souhlasí s umístěním a vybudováním vjezdu na pozemek parc. č. 1041/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy přes pozemek města parc. č. 1041/8 o šířce 10 m. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 119 z 13.12.2021
Zveřejněno dne: 20.12.21 08:07:16