Usnesení č. 16-123/2022 RM souhlasí s předloženým Plánem preventivní údržby pro rok 2022 veřejného osvětlení v městě Mníšku pod Brdy na základě smlouvy č. 3/0240/2003/S ze dne 7.5.2003 mezi Městem MpB a ELTODEM-CITELUM, s.r.o. o přenechání veřejného a slavnostního osvětlení do nájmu, o jejich provozování a správě na území města Mníšek pod Brdy Eltodo osvětlení, s.r.o. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 123 z 24.1.2022
Zveřejněno dne: 27.01.22 10:25:07