Usnesení č. 16-128/2022 RM nesouhlasí s výstavbou oplocení na pozemku 1300/1 v k.ú. Mníšku pod Brdy z důvodu rozporu s územním plánem. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 128 z 21.3.2022
Zveřejněno dne: 24.03.22 09:25:07