Usnesení č. 16/13/2020 Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci statutu Ekologického fondu. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO — PRO PRO Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO — PRO — PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 12) MUDr. Petra Plicková – žádost o ukončení podpory Starostka předložila žádost dětské lékařky MUDr. Petry Plickové o ukončení poskytování příspěvku na nájemné pro novou ordinaci v Pasáži Pražská, který v minulém roce schválilo zastupitelstvo města. MUDr. Plicková uvedla, že finanční podpora již není nutná, jelikož její lékařská praxe se dobře zaběhla. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 13 ze 16.12.2020_ověřený
Zveřejněno dne: 22.12.20 08:07:04