Usnesení č. 16-132/2022 RM projednala návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2018, k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje hlučná pyrotechnika, a postupuje jej k projednání do ZM. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 132 z 11.4.2022
Zveřejněno dne: 14.04.22 19:02:42