Usnesení č. 16/14/2021 Zastupitelstvo města bere na vědomí projekt Sanace – Mníšek pod Brdy – Halda, Bažantnice a okolí. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO — PRO — Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová — PRO PRO PRO PRO Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 17. Mníšecká servisní – valná hromada – vložení projektu Starostka předložila ke schválení usnesení pro valnou hromadu společnosti Mníšecká servisní, s.r.o. ZM má delegovat zástupce města na valnou hromadu společnosti a schválit změny společenské smlouvy. Navržené změny společenské smlouvy Mníšecké servisní, s.r.o. reflektují zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady ze strany města Mníšek pod Brdy. Proběhla rozprava. Zastupitelka Páterová ocenila realizaci projektu Sanace Bažantnice a dotázala se na následující kroky. Starostka objasnila, že do majetku společnosti budou vloženy ještě další pozemky Kovohutí. Bude následovat fáze dotační a poté fáze realizační. Město má příslib Ministerstva životního prostředí, že se jedná o prioritu a nyní se čeká na vypsání projektu z OPŽP na sanaci ekologické zátěže, kde se předpokládá získání dotace. Hlasovalo se o usnesení.

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 14_17.3. a 29.3.2021
Zveřejněno dne: 07.04.21 20:05:51