Usnesení č. 16/17/2021 Zastupitelstvo města schvaluje návrh a aktualizaci plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací (PFO) a návrh výše finančních prostředků zajišťovaných na obnovu vodovodů a kanalizací, který činí 7,75 mil. Kč pro rok 2022. Zastupitelstvo města schvaluje návrh PFO na jednotlivé roky 2023, 2024, 2025, 2026 a 2027 až 2031. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO PRO Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 10. Schválení přijetí dotací Starostka předložila řadu přijatých dotací ke schválení. O přijetí dotací se hlasovalo en bloc: Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO PRO Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení níže byla přijata.

Hlasování: PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56