Usnesení č. 16/18/2022 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022. 8. Fond zastupitelů – využití příspěvků Místostarostka Dalešická uvedla: na transparentní účet Fondu zastupitelů se dosud nashromáždilo přes 100 tisíc Kč. Zastupitelé měli možnost průběžně navrhovat využití těchto finančních prostředků. Zastupitel Jirota: zakoupení notebooků pro žáky ze sociálně slabých rodin pro usnadnění výuky + roční příspěvek na internet. Zastupitelka Nováková: finance rozdělit 5 dětským zařízením v Mníšku, která musí suplovat nedostatečnou kapacitu MŠ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Strana 10 (celkem 21) Místostarostka doplnila, že byly osloveny školy, zda nepotřebují počítače pro žáky – nikoliv. Na podnět ředitelky ZŠ Komenského 886 byl vysloven návrh na pořízení speciální autosedačky pro Anežku, žačku s těžkým zdravotním a mentálním postižením, za účelem dopravy do a ze školy. Autosedačku lze pořídit cca za 130 tisíc. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o návrhu usnesení:

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 18_26.1.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 27.04.22 12:40:18