Usnesení č. 16-66/2020 RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo č PÚ/32 P/2020 – Výměna vodovodu Rymaně LT 100 za PE-RC HD 125 včetně připojení 3 ks přípojek, mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností 1. SčV, a.s. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 Tajemnice, Různé

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 66 z 24.8.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 31.08.20 08:32:13