Usnesení č. 16-68/2020 Rada města souhlasí se zněním a uzavřením Kupní smlouvy se společností TOILETDESIGN s.r.o., na akci: „Veřejné toalety v Mníšku pod Brdy – dodání a instalace“. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 68 ze 7.9.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 11.09.20 09:29:28