Usnesení č. 16-69/2020 RM souhlasí s uspořádáním akce NeLez Hnutí Brontosaurus konané 2.-4.10.2020 u Zadního rybníka a s využitím prostor MKS dne 3.10.2020. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 69 z 21.9.2020-anonymizováno-na ÚD
Zveřejněno dne: 29.09.20 10:32:41