Usnesení č. 16-78/2020 RM schvaluje návrh rozpočtového výhledu Města Mníšek pod Brdy na období 2021 až 2023 dle přílohy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 78 z 23.11.2020
Zveřejněno dne: 30.11.20 17:08:50