Usnesení č. 16-86/2021 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o realizaci vodovodní přípojky mezi žadateli V.S. a H.S. a Městem Mníšek pod Brdy na pozemku parc.č. 394 v k.ú. Rymaně. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 86_8.2.2021
Zveřejněno dne: 16.02.21 11:39:55