Usnesení č. 16-93/2021 RM souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy mezi společností Midkiff Consultancy Services, s.r.o. (jako dárcem) a Městem Mníšek pod Brdy (jako obdarovaným). PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 93_7.4.2021
Zveřejněno dne: 13.04.21 13:55:07