Usnesení č. 16-94/2021 RM souhlasí se změnou stavby před dokončením dle projektové dokumentace “Změna stavby č. 1-3/2021 Novostavby objektu pro individuální rekreaci Mníšek pod Brdy-Stříbrná Lhota na pozemcích parc.č. 53/1, 53/2, 53/3, k.ú. Stříbrná Lhota”. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 94_19.4.2021
Zveřejněno dne: 23.04.21 07:20:20