Usnesení č. 16-98/2021 RM souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy mezi A. M. (jako dárcem) a městem Mníšek pod Brdy (jako obdarovaným) na finanční dar ve výši 2 030 Kč za účelem zakoupení fotografie obrazu Petra Brandla “Kající sv. Maří Magdalena” z majetku Národní galerie v Praze. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 98_17.5.2021
Zveřejněno dne: 24.05.21 13:31:40