usnesení č. 17/1/2018 a jeho text doplňuje textem: „a ode dne 1. 4. 2021 takto: místostarosta: 8 000 Kč člen rady města: 1000 Kč člen zastupitelstva bez další funkce: 0 Kč předseda výboru: 1000 Kč člen výboru: 0 Kč“ Proběhla rozprava. Zastupitelka Midkiff vznesla protinávrh na vytvoření fondu zastupitelů, do kterého by zastupitelé mohli dobrovolně přispívat dle svého uvážení. Zastupitel Jirota doporučil založit samostatný transparentní účet města. Na konci roku by ZM rozhodlo o účelu využití. Zastupitelka Slavíková Klímová myšlenku vzniku fondu uvítala. Nejprve se hlasovalo o protinávrhu:

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 14_17.3. a 29.3.2021
Zveřejněno dne: 07.04.21 20:05:51