Usnesení č. 17-104/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb uzavřené mezi Městem Mníšek pod Brdy a Marií Ungerovou, IČ 49843320. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 104 z 12.7.2021
Zveřejněno dne: 20.07.21 10:13:34