Usnesení č. 17-109/2021 RM souhlasí se stavebními úpravami RD č.p. 632 v Mníšku pod Brdy-Rymani na pozemku parc.č. 84, 85 a 126/2 v k.ú. Rymaně za dodržení podmínek 1.SčV dle vyjádření TÚP/098/21/MN ze dne 19. 8. 2021: – z důvodu uložené tlakové kanalizace v blízkosti stavebních parcel je nutné zajištění vytyčení trasy kanalizace provozovatelem 1.SčV – je nutné dodržení podmínek ochranného pásma kanalizace, nad trasou a v ochranném pásmu kanalizace nesmí být postaveny žádné stavby – množství odpadních vod z celého RD sjednané s 1.SčV, a.s. ve smlouvě o vypouštění odpadních vod nesmí být navýšeno – kanalizační přípojka musí být ve vyhovujícím technickém stavu. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 109 z 6.9.2021
Zveřejněno dne: 10.09.21 10:08:09