Usnesení č. 17-114/2021 RM bere na vědomí Výroční zprávu o provozování vodohospodářského majetku ve městě Mníšek pod Brdy za rok 2020 vypracovanou 1.SčV, a.s. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06