Usnesení č. 17-116/2021 RM souhlasí s výběrem zhotovitele projektové dokumentace na akci: Novinový stánek se zázemím na náměstí F.X.Svobody, Mníšek pod Brdy, společností Kontiga s.r.o. Rada města souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a touto společností. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 116 z 15.11.2021
Zveřejněno dne: 22.11.21 13:48:29