Usnesení č. 17-119/2021 RM souhlasí s pořízením užitkového vozidla pro sběrný dvůr z nabídky předváděcích nebo skladových vozidel ev. autobazarů s cenou do 400 tis. Kč a souhlasí s min. parametry vozidla. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 119 z 13.12.2021
Zveřejněno dne: 20.12.21 08:07:16