Usnesení č. 17-124/2022 RM souhlasí se zněním a uzavřením Dohody o zrušení věcného břemene k pozemkům 414/25 a 414/26 v k.ú. Stříbrná Lhota mezi stranami panem A.K., paní M.K. a Městem Mníšek pod Brdy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 124 ze 7.2.2022
Zveřejněno dne: 14.02.22 15:48:55