Usnesení č. 17/13/2020 Zastupitelstvo města souhlasí s ukončením poskytování příspěvku MUDr. Petře Plickové na nájemné ve výši 5 000 Kč od listopadu 2020. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO — PRO PRO Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO — ZDRŽELA SE — PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 1 (Midkiff) Usnesení bylo přijato. 11 13) Svazek obcí Mníšeckého regionu (SOMR) – schválení dodatku ke smlouvě a ke stanovám (vystoupení Měchenic) Starostka předložila ke schválení Dodatek č. 3 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí Mníšecký region a Dodatek č. 3 ke stanovám DSO. Oba dodatky obsahují vystoupení Měchenic ze Svazku obcí Mníšeckého regionu, jelikož obec Měchenice nadále nechce být členem dvou svazků (zůstává členem svazku Střední Povltaví, který je jim regionálně bližší). Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 1 (
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 13 ze 16.12.2020_ověřený
Zveřejněno dne: 22.12.20 08:07:04