Usnesení č. 17-131/2022 RM byla seznámena s předloženým návrhem úpravy chodníku před budovou Městského úřadu Mníšek pod Brdy. RM pověřuje OSMI výběrem zhotovitele. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 131 ze 4.4.2022
Zveřejněno dne: 06.04.22 09:10:36