Usnesení č. 17-132/2022 RM bere na vědomí účetní závěrku Mníšecké servisní, s.r.o. za rok 2021 a postupuje ji do ZM. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 132 z 11.4.2022
Zveřejněno dne: 14.04.22 19:02:42