Usnesení č. 17-138/2022 RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.4.2022 – DPS Skalecké náměstí 500, Mníšek pod Brdy – Oprava dřevěných balkonů uzavřené mezi městem Mníšek pod Brdy a Josefem Proškem. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 138 z 30.5.2022
Zveřejněno dne: 01.06.22 14:05:06